neváhejte nás kontaktovat
E-mail: hradil@akhradil.cz      Tel.: 724 139 493
Mgr. Ondřej Hradil
Všichni lidé jsou si před zákonem rovni.
Dobrý právník je to, co dělá rozdíl.
men

Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Hradil Třebíč

Jsme mladá a dynamická advokátní kancelář s množstvím zkušeností v oblastech práva, ve kterých nabízíme právní služby.


Občanské právo

sepisování smluv
uplatnění pohledávek
zakládání spolků
spory o vlastnické právo
spory mezi spoluvlastníky

Více informací

Rodinné právo

rozvod manželství
vypořádání jmění manželů
předmanželské smlouvy
výživné a úprava poměrů
výživné pro zletilé dítě

Více informací

Pracovní právo

rady pro zaměstnavatele
rady pro zaměstnance
sepisování pracovních smluv
skončení pracovního poměru
uplatnění mzdových nároků

Více informací

Obchodní právo

zakládání obchodních korporací
převod podílu ve společnosti
návrhy na zápis údajů
spory mezi podnikateli

Více informací

Trestní právo

obhajoba obviněných
uplatnění nároků poškozených
zastupování osob podmíněné propuštění

Více informací


A proč si vybrat právě nás?

1.png

Naplánujeme strategii

2-H.png

Uzavřeme dohodu

3.png

Jdeme do boje!

Při poskytování právních služeb klademe důraz na hájení zájmů klienta a korektní jednání. Právní služby poskytujeme komplexně, aby byl klient co nejméně zatížen vyřizováním své záležitosti. Za tím účelem jsme schopni zprostředkovat služby notářského úřadu, exekutorského úřadu, realitní kanceláře, soudních znalců v různých oborech, finančního poradce, daňového poradce apod., se kterými spolupracujeme.
Právní služby jsou poskytovány za smluvní odměnu sjednanou na základě smlouvy o poskytování právních služeb nebo za mimosmluvní odměnu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif).