neváhejte nás kontaktovat
E-mail: hradil@akhradil.cz      Tel.: 724 139 493
Mgr. Ondřej Hradil
Všichni lidé jsou si před zákonem rovni.
Dobrý právník je to, co dělá rozdíl.
men

Občanské právo

  • sepisování smluv (kupní, darovací, nájemní, zástavní, o zápůjčce, o zřízení věcného břemene apod.)
  • uplatnění pohledávek a rozporování dluhů
  • zakládání spolků
  • spory o vlastnické právo
  • spory mezi spoluvlastníky a zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • náhrada škody
  • sousedské spory
  • ochrana spotřebitele