neváhejte nás kontaktovat
E-mail: hradil@akhradil.cz      Tel.: 724 139 493
Mgr. Ondřej Hradil
Všichni lidé jsou si před zákonem rovni.
Dobrý právník je to, co dělá rozdíl.
men

Obchodní právo

  • zakládání a zrušení obchodních korporací a převod podílu ve společnosti s ručením omezeným (ve spolupráci s notářským úřadem)
  • návrhy na zápis údajů do obchodního rejstříku a jejich změn
  • spory mezi podnikateli
  • spory mezi obchodními korporacemi a jejich členy