neváhejte nás kontaktovat
E-mail: hradil@akhradil.cz      Tel.: 724 139 493
Mgr. Ondřej Hradil
Všichni lidé jsou si před zákonem rovni.
Dobrý právník je to, co dělá rozdíl.
men

Rodinné právo

  • rozvod manželství
  • vypořádání společného jmění manželů
  • výživné a úprava poměrů k nezletilému dítěti
  • výživné pro zletilé dítě
  • výživné mezi rozvedenými manželi