neváhejte nás kontaktovat
E-mail: hradil@akhradil.cz      Tel.: 724 139 493
Mgr. Ondřej Hradil
Všichni lidé jsou si před zákonem rovni.
Dobrý právník je to, co dělá rozdíl.
men

Správní právo

  • přestupky a jiné správní delikty
  • řízení ve věcech katastru nemovitostí (zejména v souvislosti s převody nemovitých věcí a jinými
    dispozicemi s nimi)
  • žaloby ke správnímu soudu (zejména proti rozhodnutí správního orgánu) a kasační stížnosti