neváhejte nás kontaktovat
E-mail: hradil@akhradil.cz      Tel.: 724 139 493
Mgr. Ondřej Hradil
Všichni lidé jsou si před zákonem rovni.
Dobrý právník je to, co dělá rozdíl.
men

Trestní právo

  • obhajoba obviněných v trestním řízení
  • uplatnění nároků poškozených na náhradu škody a jejich zastoupení v trestním řízení
  • zastupování osob zúčastněných na trestním řízení
  • podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody